Αναφορές στο έργο του Κώστα Σπυρόπουλου

01. OΣΑ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΜOΝΟ ΜΕ ΣΧEΔΙΟ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ