07. Το μετέωρο βήμα της ελληνικότητας και η παγκοσμιοποίηση

«…Έχουμε ιστορία δεκαπέντε αιώνων για την οποία ντρεπόμαστε (δηλαδή από τον 5ο έως τον 20ο αιώνα). Οφείλουμε όμως να την γνωρίσουμε, να την ψάξουμε. Είναι το θέμα της Ελληνικής ταυτότητας και Ελληνικότητας»

Κ. ΣΠΥΡΌΠΟΥΛΟΣ
2014

2014
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ 1
Κατασκευή με pvc,
ξύλο και ακρυλικά
21×21×55 cm (φωτιζόμενο έργο)
Συλλογή του καλλιτέχνη

2014
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ 2
Κατασκευή με pvc,
ξύλο και ακρυλικά
21×21×55 cm (φωτιζόμενο έργο),
συλλογή του καλλιτέχνη

2014
ΤΡΑΓΩΔΙΑ
Σύνθεση με τρεις κατασκευές
με pvc, ξύλο και ακρυλικά
α) 15×15×48 cm
α) 15×15×48 cm
α) 100×15×80 cm
Συλλογή του καλλιτέχνη

2014
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ 1
Κατασκευή με pvc,
ξύλο και ακρυλικά
21×21×55 cm (φωτιζόμενο έργο)
Συλλογή του καλλιτέχνη

2014
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ 2
Κατασκευή με pvc,
ξύλο και ακρυλικά
21×21×55 cm (φωτιζόμενο έργο),
συλλογή του καλλιτέχνη

2014
ΤΡΑΓΩΔΙΑ
Σύνθεση με τρεις κατασκευές
με pvc, ξύλο και ακρυλικά
α) 15×15×48 cm
α) 15×15×48 cm
α) 100×15×80 cm
Συλλογή του καλλιτέχνη