04. Νεοτερικότητα και σχέδιο

«…ο κος Σπυρόπουλος κατέχει θέση Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο της Εικαστικής Ανατομίας. Με την ποιότητα του λόγου και την εξαιρετική χάρη του σχεδίου έχει καταφέρει να ενθουσιάσει και να παρασύρει τους φοιτητές. Στο καλλιτεχνικό του έργο εισάγει καινούριες αισθητικές αξίες…»

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ. ΠΑΝΤΗΣ
Πρόεδρος του τμήματος Πλαστικών Τεχνών
και Επιστημών της Τέχνης,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Αθήνα 2006

2000
ΣΠΟΥΔΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Mολύβι σε χαρτί,
από το βιβλίο του “Εικαστική Ανατομία” 1

2000
ΣΠΟΥΔΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Mολύβι σε χαρτί,
από το βιβλίο του “Εικαστική Ανατομία” 2

2000
ΣΠΟΥΔΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Mολύβι σε χαρτί,
από το βιβλίο του “Εικαστική Ανατομία” 3

2000
ΣΠΟΥΔΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Mολύβι σε χαρτί,
από το βιβλίο του “Εικαστική Ανατομία” 4

2000
ΣΠΟΥΔΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Mολύβι σε χαρτί,
από το βιβλίο του “Εικαστική Ανατομία” 5

2000
ΣΠΟΥΔΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Mολύβι σε χαρτί,
από το βιβλίο του “Εικαστική Ανατομία” 6

2000
ΣΠΟΥΔΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Mολύβι σε χαρτί,
από το βιβλίο του “Εικαστική Ανατομία” 7

2000
ΣΠΟΥΔΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Mολύβι σε χαρτί,
συλλογή του καλλιτέχνη

2008
ΣΠΟΥΔΕΣ ΓΙΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ
Μολύβι σε χαρτί,
συλλογή του καλλιτέχνη 1

2008
ΣΠΟΥΔΕΣ ΓΙΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ
Μολύβι σε χαρτί,
συλλογή του καλλιτέχνη 2

2008
ΣΠΟΥΔΕΣ ΓΙΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ
Μολύβι σε χαρτί,
συλλογή του καλλιτέχνη 3

2008
ΣΠΟΥΔΕΣ ΓΙΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ
Μολύβι σε χαρτί,
συλλογή του καλλιτέχνη 4

2008
ΣΠΟΥΔΕΣ ΓΙΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ
Μολύβι σε χαρτί,
συλλογή του καλλιτέχνη 5

2000
ΣΠΟΥΔΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Mολύβι σε χαρτί,
από το βιβλίο του “Εικαστική Ανατομία” 1

2000
ΣΠΟΥΔΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Mολύβι σε χαρτί,
από το βιβλίο του “Εικαστική Ανατομία” 2

2000
ΣΠΟΥΔΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Mολύβι σε χαρτί,
από το βιβλίο του “Εικαστική Ανατομία” 3

2000
ΣΠΟΥΔΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Mολύβι σε χαρτί,
από το βιβλίο του “Εικαστική Ανατομία” 4

2000
ΣΠΟΥΔΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Mολύβι σε χαρτί,
από το βιβλίο του “Εικαστική Ανατομία” 5

2000
ΣΠΟΥΔΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Mολύβι σε χαρτί,
από το βιβλίο του “Εικαστική Ανατομία” 6

2000
ΣΠΟΥΔΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Mολύβι σε χαρτί,
από το βιβλίο του “Εικαστική Ανατομία” 7

2000
ΣΠΟΥΔΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Mολύβι σε χαρτί,
συλλογή του καλλιτέχνη

2008
ΣΠΟΥΔΕΣ ΓΙΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ
Μολύβι σε χαρτί,
συλλογή του καλλιτέχνη 1

2008
ΣΠΟΥΔΕΣ ΓΙΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ
Μολύβι σε χαρτί,
συλλογή του καλλιτέχνη 2

2008
ΣΠΟΥΔΕΣ ΓΙΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ
Μολύβι σε χαρτί,
συλλογή του καλλιτέχνη 3

2008
ΣΠΟΥΔΕΣ ΓΙΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ
Μολύβι σε χαρτί,
συλλογή του καλλιτέχνη 4

2008
ΣΠΟΥΔΕΣ ΓΙΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ
Μολύβι σε χαρτί,
συλλογή του καλλιτέχνη 5