21. Η πληρότητα του κενού χώρου

«Ο Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρουσίες του καλλιτεχνικού κινήματος Pop Art στην Ελλάδα, με τις δημιουργίες του να κοσμούν διάσημα ιδρύματα και ιδιωτικές συλλογές.»

Φίλιππος Πουγιούτας
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Κλήμης Μαστορίδης
Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

2022
COVID 19
Κολάζ
50 × 60 cm,
ιδιωτική συλλογή

2023
ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
Ακρυλικά σε καμβά
100 x 100 cm,
συλλογή του καλλιτέχνη

2022
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ
Μικτή τεχνική
100 × 100 cm,
ιδιωτική συλλογή

2022
ΕΚΔΟΧΕΣ ΜΙΑΣ ΣΤΙΓΜΗΣ
Ακρυλικά σε καμβά
80 × 80 cm,
συλλογή του καλλιτέχνη

2023
Η ΜΟΝΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Ακρυλικά σε καμβά
80 × 80 cm,
συλλογή του καλλιτέχνη

2023
ΚΡΥΦΗ ΜΑΤΙΑ
Ακρυλικά σε καμβά
100 × 100 cm,
συλλογή του καλλιτέχνη

2023
ΜΗΝΥΜΑ ΕΙΡΗΝΗΣ
Ακρυλικά σε καμβά
60 × 60 cm,
ιδιωτική συλλογή

2023
Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΣΙΣΥΦΟΥ
Εγκατάσταση
συλλογή του καλλιτέχνη

2023
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Εγκατάσταση
ιδιωτική συλλογή

2023
ΠΤΗΣΗ
Ακρυλικά σε καμβά
30 × 40 cm,
συλλογή του καλλιτέχνη

2023
ΤΡΙΠΛΟ ΜΗΝΥΜΑ
Ακρυλικά σε καμβά
30 × 40 cm,
ιδιωτική συλλογή

2022
COVID 19
Κολάζ
50 × 60 cm,
ιδιωτική συλλογή

2023
ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
Ακρυλικά σε καμβά
100 x 100 cm,
συλλογή του καλλιτέχνη

2022
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ
Μικτή τεχνική
100 × 100 cm,
ιδιωτική συλλογή

2022
ΕΚΔΟΧΕΣ ΜΙΑΣ ΣΤΙΓΜΗΣ
Ακρυλικά σε καμβά
80 × 80 cm,
συλλογή του καλλιτέχνη

2023
Η ΜΟΝΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Ακρυλικά σε καμβά
80 × 80 cm,
συλλογή του καλλιτέχνη

2023
ΚΡΥΦΗ ΜΑΤΙΑ
Ακρυλικά σε καμβά
100 × 100 cm,
συλλογή του καλλιτέχνη

2023
ΜΗΝΥΜΑ ΕΙΡΗΝΗΣ
Ακρυλικά σε καμβά
60 × 60 cm,
ιδιωτική συλλογή

2023
Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΣΙΣΥΦΟΥ
Εγκατάσταση
συλλογή του καλλιτέχνη

2023
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Εγκατάσταση
ιδιωτική συλλογή

2023
ΠΤΗΣΗ
Ακρυλικά σε καμβά
30 × 40 cm,
συλλογή του καλλιτέχνη

2023
ΤΡΙΠΛΟ ΜΗΝΥΜΑ
Ακρυλικά σε καμβά
30 × 40 cm,
ιδιωτική συλλογή