19. Τα γλυπτά της ενέργειας

«Οι παραποµπές στους προγενέστερους είναι πασιφανείς και καλοχωνεµένες, αδιάφορες εν τέλει, αφού το συγκεκριµένο αποτέλεσµα είναι εµφανές και φέρει το διακριτό ύφος τού πρωτότυπου ιατροφιλοσόφου, καλλιτέχνη και ποιητή της ευρύθµου Αρµονίας Κώστα Σπυρόπουλου.»

Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
Επισκέπτης Καθηγητής Θεατρικής Κριτικής στο ΕΚΠΑ

2021 ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ Λαμαρίνα , φωτισμός ΝΕΟΝ 320 × 60 x 80 cm, Προαύλιο Πανεπιστημίου Πατρών

2021 ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Inox , φωτισμός ΝΕΟΝ 320 × 200 x 60 cm, Προαύλιο Πανεπιστημίου Πατρών

2008
ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
κατασκευή inox
400x80x90 cm
Προαύλιο Πανεπιστημίου Πατρών

2008
ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
κατασκευή inox
450x90x110 cm
Πρυτανεία Πανεπιστημίου Πατρών

2023
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ
λαμαρίνα πλαστικά φωτισμός νέον
220x80x50 cm
Συνεδριακό και Πολιτιστικό κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

2021 ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ Λαμαρίνα , φωτισμός ΝΕΟΝ 320 × 60 x 80 cm
Προαύλιο Πανεπιστημίου Πατρών

2021 ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Inox , φωτισμός ΝΕΟΝ 320 × 200 x 60 cm
Προαύλιο Πανεπιστημίου Πατρών

2008
ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
κατασκευή inox
400x80x90 cm
Προαύλιο Πανεπιστημίου Πατρών

2008
ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
κατασκευή inox
450x90x110 cm
Πρυτανεία Πανεπιστημίου Πατρών

2023
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ
λαμαρίνα πλαστικά φωτισμός νέον
220x80x50 cm
Συνεδριακό και Πολιτιστικό κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών