18. Τα μυστικά της ενέργειας

«Οι παραποµπές στους προγενέστερους είναι πασιφανείς και καλοχωνεµένες, αδιάφορες εν τέλει, αφού το συγκεκριµένο αποτέλεσµα είναι εµφανές και φέρει το διακριτό ύφος τού πρωτότυπου ιατροφιλοσόφου, καλλιτέχνη και ποιητή της ευρύθµου Αρµονίας Κώστα Σπυρόπουλου.»

Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
Επισκέπτης Καθηγητής Θεατρικής Κριτικής στο ΕΚΠΑ

2021
ΑΝΕΜΟΓΕΝΗΤΡΙΕΣ
Ακρυλικό σε καμβά
80 × 120 cm,
συλλογή του καλλιτέχνη

2022
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΒΕΣΠΑ
Ακρυλικό σε καμβά
60 × 120 cm,
συλλογή του καλλιτέχνη

2022
ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ακρυλικό σε καμβά
100 × 120 cm,
συλλογή του καλλιτέχνη

2022
Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ
Ακρυλικό σε καμβά
100 × 100 cm,
συλλογή του καλλιτέχνη

2022
Η ΧΡΥΣΗ ΕΝΑΡΓΕΙΑ
Ακρυλικό σε καμβά
100 × 100 cm,
συλλογή του καλλιτέχνη

2022
ΗΛΙΟΘΕΡΜΟ
Ακρυλικό σε καμβά
60 × 100 cm,
συλλογή του καλλιτέχνη

2022
ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ακρυλικό σε καμβά
100 × 120 cm,
συλλογή του καλλιτέχνη

2022
ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙ ΜΑΥΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ακρυλικό σε καμβά
80 × 120 cm,
συλλογή του καλλιτέχνη

2022
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ακρυλικό σε καμβά
80 × 100 cm,
συλλογή του καλλιτέχνη

2022
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ
Ακρυλικό σε καμβά
100 × 100 cm,
συλλογή του καλλιτέχνη

2021
ΑΝΕΜΟΓΕΝΗΤΡΙΕΣ
Ακρυλικό σε καμβά
80 × 120 cm,
συλλογή του καλλιτέχνη

2022
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΒΕΣΠΑ
Ακρυλικό σε καμβά
60 × 120 cm,
συλλογή του καλλιτέχνη

2022
ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ακρυλικό σε καμβά
100 × 120 cm,
συλλογή του καλλιτέχνη

2022
Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ
Ακρυλικό σε καμβά
100 × 100 cm,
συλλογή του καλλιτέχνη

2022
Η ΧΡΥΣΗ ΕΝΑΡΓΕΙΑ
Ακρυλικό σε καμβά
100 × 100 cm,
συλλογή του καλλιτέχνη

2022
ΗΛΙΟΘΕΡΜΟ
Ακρυλικό σε καμβά
60 × 100 cm,
συλλογή του καλλιτέχνη

2022
ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ακρυλικό σε καμβά
100 × 120 cm,
συλλογή του καλλιτέχνη

2022
ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙ ΜΑΥΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ακρυλικό σε καμβά
80 × 120 cm,
συλλογή του καλλιτέχνη

2022
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ακρυλικό σε καμβά
80 × 100 cm,
συλλογή του καλλιτέχνη

2022
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ
Ακρυλικό σε καμβά
100 × 100 cm,
συλλογή του καλλιτέχνη