Το βιογραφικό μου

1952 : Γεννήθηκα στην Πάτρα
1970 : Μετά από εξετάσεις εισάγομαι στην Ιατρική Σχολή Αθηνών
1976 : Πτυχίο Ιατρικής
1980 : Διδάκτωρ Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών
1985 : Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Indiana University USA.
1985-1987 Σπουδές Ζωγραφικής στο Heron Art Institute του Ιndiana University USA
1989 : Παρακολούθηση των εργασιών της Πνευμονολογικής Κλινικής του Brompton Hospital του Λονδίνου
1990 : Καθηγητής Πνευμονολογίας στην Ιατρική Σχολή του Παν/μίου Πατρών
2000-2008 : Αν. Καθηγητής (Ν. 407) στη Σχολή Καλών Τεχνών του Παν/μίου Ιωαννίνων με γνωστικό αντικείμενο «Εικαστική Ανατομία».
2019 : Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών 
2020 : Επισκέπτης καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου.
2023 Επίτιμος Διδάκτορας Ανθρωπιστικών Σπουδών Πανεπιστημίου Λευκωσίας
2023 Τακτικό Μέλος της Ακαδημίας Tiberina Ρώμης

1952 : Γεννήθηκα στην Πάτρα
1970 : Μετά από εξετάσεις εισάγομαι στην Ιατρική Σχολή Αθηνών
1976 : Πτυχίο Ιατρικής
1980 : Διδάκτωρ Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών
1985 : Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Indiana University USA.
1985-1987 Σπουδές Ζωγραφικής στο Heron Art Institute του Ιndiana University USA
1989 : Παρακολούθηση των εργασιών της Πνευμονολογικής Κλινικής του Brompton Hospital του Λονδίνου
1990 : Καθηγητής Πνευμονολογίας στην Ιατρική Σχολή του Παν/μίου Πατρών
2000-2008 : Αν. Καθηγητής (Ν. 407) στη Σχολή Καλών Τεχνών του Παν/μίου Ιωαννίνων με γνωστικό αντικείμενο «Εικαστική Ανατομία».
2019 : Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών 
2020 : Επισκέπτης καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου.
2023 Επίτιμος Διδάκτορας Ανθρωπιστικών Σπουδών Πανεπιστημίου Λευκωσίας
2023 Τακτικό Μέλος της Ακαδημίας Tiberina Ρώμης

Βασικές σκέψεις που καθόρισαν την πορεία μου

– Καλός άνθρωπος είναι ο ελεύθερος.
– Από την εµφάνισή του ο άνθρωπος υφαίνει πολιτισµό όπως η αράχνη υφαίνει τον ιστό της. Από τον ιστό της αράχνης δεν κινδυνεύει το οικοσύστηµα ενώ  από τον ανθρώπινο πολιτισµό, κατά πάσα πιθανότητα, το οικοσύστηµα θα υποστεί ανεπανόρθωτες βλάβες.
– Τα µέσα που έχουµε για να αποτρέψουµε κάτι τέτοιο είναι η φιλοσοφία, η Τέχνη και η Επιστήµη. ∆ιαπίστωσα ότι είχα ανάγκη να ασχοληθώ µε την Τέχνη, αλλά και την Επιστήµη. Ήθελα να µάθω όσο γίνεται περισσότερο για τον άνθρωπο αλλά και τον κόσµο. Με γοήτευε η ανθρώπινη υπόσταση, η ζωή και η διαδροµή της. Ήταν αδύνατον να γίνω µόνο ζωγράφος γιατί θα είχα µία επιδερµική άποψη για τον κόσµο που θα αποτύπωνα.
Η ιατρική για µένα έχει γοητεία τεράστια, συγκλονιστική, γιατί προσπαθεί να διορθώσει ένα αποτυχηµένο πείραµα του Θεού αντιµετωπίζοντας την θνητότητα και τον πόνο κάνοντας πιθανώς την ζωή λιγότερο επώδυνη. Γιατί πραγµατικά η ζωή δεν µπορεί να αποβλέπει στην επίτευξη µεγάλης ευτυχίας, αλλά όσο το δυνατόν µικρότερης δυστυχίας, όπως υποστηρίζει ο Σοπενχάουερ. Απολαµβάνω την τέχνη, γιατί δεν έχει να κάνει τόσο µε την απάντηση σηµαντικών ερωτηµάτων, όσο µε την αναθεώρηση δεδοµένων και αξιών, κυρίως αισθητικών, που είναι διαδικασία που περιλαµβάνει την αλληλεπίδραση συλλογισµών και συναισθηµάτων. Ετσι αναθεωρούνται συµβατικές απόψεις και µορφές και καθιερωμένες  πεποιθήσεις αυθεντιών. Ειδικότερα η ζωγραφική µε γοητεύει, διότι πλάθει µορφές οι οποίες αποτελούν συµπυκνωµένη δήλωση πολιτισµού και στάση ζωής. Η ζωγραφική στην προσπάθειά της να «γράψει» τον κόσµο, τον κατανοεί µε τον τρόπο που η νόηση, η φαντασία και το συναίσθηµα µπορούν να τον ολοκληρώσουν και υπερβαίνει έστω και πρόσκαιρα την απόγνωση που προκαλεί η βεβαιότητα της αυτοακύρωσης. Πιο κάτω αναφέρω ενδεικτικά ζωγράφους και ιστορικούς της τέχνης που έχουν ασχοληθεί µε το έργο µου καθώς και κατάλογο ατοµικών και οµαδικών εκθέσεων που έχω µέχρι τώρα πραγµατοποιήσει. Σηµειώνω επίσης ότι την προσωπογραφία µου παρουσιάζει η Ιταλική Ακαδηµία Καλών Τεχνών σε ειδικό τόµο που περιέχει εκπροσώπους της σύγχρονης Ευρωπαϊκής Ζωγραφικής, Εκδοση 2016, µε την ευκαιρία συµπλήρωσης 400 ετών από την γέννηση του Rembrant. Είµαι µέλος του Επιµελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας.

– Καλός άνθρωπος είναι ο ελεύθερος.
– Από την εµφάνισή του ο άνθρωπος υφαίνει πολιτισµό όπως η αράχνη υφαίνει τον ιστό της. Από τον ιστό της αράχνης δεν κινδυνεύει το οικοσύστηµα ενώ από τον ανθρώπινο πολιτισµό, κατά πάσα πιθανότητα, το οικοσύστηµα θα υποστεί ανεπανόρθωτες βλάβες.
– Τα µέσα που έχουµε για να αποτρέψουµε κάτι τέτοιο είναι η φιλοσοφία, η Τέχνη και η Επιστήµη. ∆ιαπίστωσα ότι είχα ανάγκη να ασχοληθώ µε την Τέχνη, αλλά και την Επιστήµη. Ήθελα να µάθω όσο γίνεται περισσότερο για τον άνθρωπο αλλά και τον κόσµο. Με γοήτευε η ανθρώπινη υπόσταση, η ζωή και η διαδροµή της. Ήταν αδύνατον να γίνω µόνο ζωγράφος γιατί θα είχα µία επιδερµική άποψη για τον κόσµο που θα αποτύπωνα.
Η ιατρική για µένα έχει γοητεία τεράστια, συγκλονιστική, γιατί προσπαθεί να διορθώσει ένα αποτυχηµένο πείραµα του Θεού αντιµετωπίζοντας την θνητότητα και τον πόνο κάνοντας πιθανώς την ζωή λιγότερο επώδυνη. Γιατί πραγµατικά η ζωή δεν µπορεί να αποβλέπει στην επίτευξη µεγάλης ευτυχίας, αλλά όσο το δυνατόν µικρότερης δυστυχίας, όπως υποστηρίζει ο Σοπενχάουερ. Απολαµβάνω την τέχνη, γιατί δεν έχει να κάνει τόσο µε την απάντηση σηµαντικών ερωτηµάτων, όσο µε την αναθεώρηση δεδοµένων και αξιών, κυρίως αισθητικών, που είναι διαδικασία που περιλαµβάνει την αλληλεπίδραση συλλογισµών και συναισθηµάτων. Ετσι αναθεωρούνται συµβατικές απόψεις και µορφές και καθιερωμένες πεποιθήσεις αυθεντιών. Ειδικότερα η ζωγραφική µε γοητεύει, διότι πλάθει µορφές οι οποίες αποτελούν συµπυκνωµένη δήλωση πολιτισµού και στάση ζωής. Η ζωγραφική στην προσπάθειά της να «γράψει» τον κόσµο, τον κατανοεί µε τον τρόπο που η νόηση, η φαντασία και το συναίσθηµα µπορούν να τον ολοκληρώσουν και υπερβαίνει έστω και πρόσκαιρα την απόγνωση που προκαλεί η βεβαιότητα της αυτοακύρωσης. Πιο κάτω αναφέρω ενδεικτικά ζωγράφους και ιστορικούς της τέχνης που έχουν ασχοληθεί µε το έργο µου καθώς και κατάλογο ατοµικών και οµαδικών εκθέσεων που έχω µέχρι τώρα πραγµατοποιήσει. Σηµειώνω επίσης ότι την προσωπογραφία µου παρουσιάζει η Ιταλική Ακαδηµία Καλών Τεχνών σε ειδικό τόµο που περιέχει εκπροσώπους της σύγχρονης Ευρωπαϊκής Ζωγραφικής, Εκδοση 2016, µε την ευκαιρία συµπλήρωσης 400 ετών από την γέννηση του Rembrant. Είµαι µέλος του Επιµελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας.

Αναφορές

Αλέκος Φασιανός, Gabriella Hajkova (Ιστορικός Τέχνης, ∆ιευθύντρια ∆ιεθνούς Μπιενάλε Σχεδίου Πίλσεν)

Χρύσανθος Χρήστου (Ακαδηµαϊκός Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης)

Στέλιος Λυδάκης (Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης)

Barbara Angiolini (Ιστορικός της Τέχνης)

Χάρης Καµπουρίδης (Ιστορικός της Τέχνης)

Salvatore Autovino (Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης)

Paolo Levi (Ιστορικός της Τέχνης), Αθηνά Σχοινά (Ιστορικός της Τέχνης)

Γιώργος Παντής (Πρόεδρος Σχολής Καλών Τεχνών Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων)

Γιώργος Κατσάγγελος (Καθηγητής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ.)

Νίκος Ζίας (Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης)

Roberto Chiavarini (Μέλος Ιταλικής Ακαδηµίας Καλών Τεχνών)

Πολυξένη Βελένη (∆ιευθύντρια Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, ∆ιευθύντρια  πουργείου Πολιτισµού)

Αγλαΐα Αρχοντίδου (Αρχαιολόγος, Επίτιµη  ∆ιευθύντρια του Υπουργείου Πολιτισµού)

Ruhangiz Heydorova (Ιστορικός της Τέχνης)

Αντιγόνη Καψάλη (Ιστορικός της Τέχνης, Μουσείο Κατσίγρα)

Αντώνιος Μάρκος (Καθηγητής Φιλοσοφίας, Πανεπιστηµίου Πατρών)

Marino Zorzato (Bienalle Azolo)

Mario Gudezo (Bienalle Azolo)

Salvatore Autovino (Bienalle, Palermo)

Gilda Frunkin (Συγγραφέας)

Θέµις Βελένη  ∆ρ Ιστορικός της Τέχνης ΑΠΘ

 ∆ιδάσκουσα στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο

και στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδα

Mαράη Γεωργούση  ∆ρ Ιστορικός της Τέχνης  ∆ιδάσκουσα στο Ιόνιο  Πανεπιστήµιο

Rushar Ozer (Ιστορικός Τέχνης)

Γιώργος Μανιώτης (Συγγραφέας)

Παύλος Σκαλτσογιάννης (∆ιδάκτωρ Φιλοσοφίας)

Γιάννης Ανδριανός (Υφυπουργός Πολιτισµού)

Βάγια Μαντζάρογλου (∆ηµοσιογράφος)

Ίρις Κρητικού (Ιστορικός Τέχνης, Τεχνοκριτικός)

Ελένη Βελονά (Αρχαιολόγος και Ιστορικός της Τέχνης)

Χάρης Καµπουρίδης (Ιστορικός της Τέχνης)

Ντόρα Ηλιοπούλου Ρόγκαν (Ιστορικός της Τέχνης)

Γεωργία Γεωργοπούλου (Αρχαιολόγος MSc, Πολιτιστική ∆ιαχείριση)

Ξένια Καλδάρα (Γενική ∆ιευθύντρια και Αντιπρόεδρος Ιδρύµατος Μιχάλης Κακογιάννης)

Γιάννης Μαρωνίτης (Πρόεδρος Τµήµατος Πειραιώς και Νήσων UNESCO)

Darie Dup (Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολής Καλών Τεχνών Πανεπιστηµίου Βουκουρεστίου)

Cesar Campos (Καθηγητής Σχολής Καλών Τεχνών Καθολικού Πανεπιστηµίου Λίµα, Περού)

Zoran Jakimovski Fluc (Καθηγητής Σχολής Καλών Τεχνών Πανεπιστηµίου Σκοπίων Κυρίλλου και  Μεθοδίου).

∆ρ Κωνσταντίνος Μπούρας  Επισκέπτης Καθηγητής ΕΚΠΑ

Αντώνιος Βογιατζής  Πρόεδρος του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών

Μάνος Στεφανίδης Ιστορικός της Τέχνης και Καθηγητής του ΕΚΠΑ 

Μαρτίνα Σκαβόνε Ιστορικός της Τέχνης

Κλήμης Μαστορίδης Κοσμήτορας της σχολής Ανθρωπιστικών σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Φίλιππος Πουγιούτας Πρύτανης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Έργα µου βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Επίσης σε Μουσεία εσωτερικού και Μουσεία εξωτερικού. Τέσσερις µεγάλες εικαστικές κατασκευές µου κοσµούν τον κεντρικό δρόµο και τον περίβολο της Πρυτανείας του Πανεπιστηµίου Πατρών. Τα Ελληνικά Ταχυδροµεία τιµώντας το έργο µου τύπωσαν 49 γραµµατόσηµα που απεικονίζουν ανάλογο αριθµό έργων.

Αλέκος Φασιανός, Gabriella Hajkova (Ιστορικός Τέχνης, ∆ιευθύντρια ∆ιεθνούς Μπιενάλε Σχεδίου Πίλσεν)

Χρύσανθος Χρήστου (Ακαδηµαϊκός Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης)

Στέλιος Λυδάκης (Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης)

Barbara Angiolini (Ιστορικός της Τέχνης)

Χάρης Καµπουρίδης (Ιστορικός της Τέχνης)

Salvatore Autovino (Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης)

Paolo Levi (Ιστορικός της Τέχνης), Αθηνά Σχοινά (Ιστορικός της Τέχνης)

Γιώργος Παντής (Πρόεδρος Σχολής Καλών Τεχνών Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων)

Γιώργος Κατσάγγελος (Καθηγητής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ.)

Νίκος Ζίας (Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης)

Roberto Chiavarini (Μέλος Ιταλικής Ακαδηµίας Καλών Τεχνών)

Πολυξένη Βελένη (∆ιευθύντρια Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, ∆ιευθύντρια  πουργείου Πολιτισµού)

Αγλαΐα Αρχοντίδου (Αρχαιολόγος, Επίτιµη  ∆ιευθύντρια του Υπουργείου Πολιτισµού)

Ruhangiz Heydorova (Ιστορικός της Τέχνης)

Αντιγόνη Καψάλη (Ιστορικός της Τέχνης, Μουσείο Κατσίγρα)

Αντώνιος Μάρκος (Καθηγητής Φιλοσοφίας, Πανεπιστηµίου Πατρών)

Marino Zorzato (Bienalle Azolo)

Mario Gudezo (Bienalle Azolo)

Salvatore Autovino (Bienalle, Palermo)

Gilda Frunkin (Συγγραφέας)

Θέµις Βελένη  ∆ρ Ιστορικός της Τέχνης ΑΠΘ

 ∆ιδάσκουσα στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο

και στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδα

Mαράη Γεωργούση  ∆ρ Ιστορικός της Τέχνης  ∆ιδάσκουσα στο Ιόνιο  Πανεπιστήµιο

Rushar Ozer (Ιστορικός Τέχνης)

Γιώργος Μανιώτης (Συγγραφέας)

Παύλος Σκαλτσογιάννης (∆ιδάκτωρ Φιλοσοφίας)

Γιάννης Ανδριανός (Υφυπουργός Πολιτισµού)

Βάγια Μαντζάρογλου (∆ηµοσιογράφος)

Ίρις Κρητικού (Ιστορικός Τέχνης, Τεχνοκριτικός)

Ελένη Βελονά (Αρχαιολόγος και Ιστορικός της Τέχνης)

Χάρης Καµπουρίδης (Ιστορικός της Τέχνης)

Ντόρα Ηλιοπούλου Ρόγκαν (Ιστορικός της Τέχνης)

Γεωργία Γεωργοπούλου (Αρχαιολόγος MSc, Πολιτιστική ∆ιαχείριση)

Ξένια Καλδάρα (Γενική ∆ιευθύντρια και Αντιπρόεδρος Ιδρύµατος Μιχάλης Κακογιάννης)

Γιάννης Μαρωνίτης (Πρόεδρος Τµήµατος Πειραιώς και Νήσων UNESCO)

Darie Dup (Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολής Καλών Τεχνών Πανεπιστηµίου Βουκουρεστίου)

Cesar Campos (Καθηγητής Σχολής Καλών Τεχνών Καθολικού Πανεπιστηµίου Λίµα, Περού)

Zoran Jakimovski Fluc (Καθηγητής Σχολής Καλών Τεχνών Πανεπιστηµίου Σκοπίων Κυρίλλου και  Μεθοδίου).

∆ρ Κωνσταντίνος Μπούρας  Επισκέπτης Καθηγητής ΕΚΠΑ

Αντώνιος Βογιατζής  Πρόεδρος του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών

Μάνος Στεφανίδης Ιστορικός της Τέχνης και Καθηγητής του ΕΚΠΑ 

Μαρτίνα Σκαβόνε Ιστορικός της Τέχνης

Κλήμης Μαστορίδης Κοσμήτορας της σχολής Ανθρωπιστικών σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Φίλιππος Πουγιούτας Πρύτανης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Έργα µου βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Επίσης σε Μουσεία εσωτερικού και Μουσεία εξωτερικού. Τέσσερις µεγάλες εικαστικές κατασκευές µου κοσµούν τον κεντρικό δρόµο και τον περίβολο της Πρυτανείας του Πανεπιστηµίου Πατρών. Τα Ελληνικά Ταχυδροµεία τιµώντας το έργο µου τύπωσαν 49 γραµµατόσηµα που απεικονίζουν  ανάλογο αριθµό έργων.

Aτομικές Εκθέσεις

Γκαλερί Άστορ, Αθήνα 1978

Γκαλερί Αντήνωρ, Αθήνα 1983

Γκαλερί Ζυγός, Αθήνα: 2003, 1994, 1991, 1988, 1986

Γκαλερί Θόλος, Αθήνα 1992

Πύργος Μαρκέλλου, Αίγινα 1993

Πινακοθήκη Ψυχάρη 36, Αθήνα 1994

Γκαλερί Πολύεδρο, Πάτρα 2000

Γκαλερί Mediterranean, Μπρίντιζι, Ιταλία, 2001

∆ηµοτική Πινακοθήκη Πειραιά, 2003

Αίθουσα τέχνης «Έκφραση», Αθήνα 2004

Πολιτιστικό Κέντρο ∆ήµου Αθηναίων «Μελίνα»,Αθήνα 2005

ΟΜΜΑ Gallery, Σάντα Μπάρµπαρα, Καλιφόρνια,ΗΠΑ, 2005

Παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Γενί Τζαµί, Θεσσαλονίκη 2006

Γκαλερί Mentana, Firenze 2007

Ερµοπόλεια Σύρος 2008, ∆ηµοτική Πινακοθήκη

Γκαλερί  Ίρις, Αθήνα 2008

Γκαλερί San Marino, San Marino 2009

Γκαλερί ΄Ιρις, Αθήνα 2010

Ίδρυµα Κακογιάννη, Αθήνα 2012

Γκαλερί Περί Τεχνών, Ιανουάριος, Αθήνα 2013

Ίδρυµα Κακογιάννη, Αθήνα 2013

Αναδροµική έκθεση, Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, 2014

∆ηµοτική Πινακοθήκη Μυκόνου, Μύκονος, 2014

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 2015

Φετιχιέ Τζαµί, Ναύπακτος, 2015

Μουσείο της πόλεως των Αθηνών ∆εκέµβριος 2015

Γκαλερί Θεώρηµα, Βρυξέλλες – Βέλγιο, Φεβρουάριος 2016

Μουσείο Κατσίγρα Λάρισα, ∆εκέµβριος 2016

Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών, Φεβρουάριος 2017

Μουσείο ∆ελφών, Σεπτέµβριος 2017

The Hellenic Centre Λονδίνο, Οκτώβριος 2017

 Ίδρυµα Μιχάλης Κακογιάννης, ∆εκέµβριος 2017

(Μεταφορά της Έκθεσης από το The Hellenic Centre, Λονδίνο)

Γκαλερί Έψιλον Ιούλιος 2018, Λουτράκι

Κερκυραϊκή Πινακοθήκη Σεπτέµβριος 2018, Κέρκυρα

Γκαλερί Μορφή Νοέµβριος 2018, Λεµεσός Κύπρος

Γκαλερί Click Art ∆εκέµβριος 2018, Βρυξέλλες

Αρχαιολογικό Μουσείο Πύργου Απρίλιος 2019 Πύργος

Art Hotel Grecotel Palace Αθήνα, Μάϊος 2019 Αθήνα

Πινακοθήκη Κυκλάδων, Σεπτέµβριος 2019 Ερµούπολη Σύρος

Παναγιωτοπούλειο Μέγαρο Αιγίου, Αίγιο ∆εκέµβριος  2019 – Ιανουάριος 2020

Πινοθήκη Κορίνθου, Κόρινθος ∆εκέµβριος 2019 -Ιανουάριος 2020

Σισµανόγλειο Μέγαρο Κωνσταντινούπολη, Νοέµβριος 2020

 Ίδρυµα Μιχάλης Κακογιάννης Επέτειος 1821 +200 Ιούνιος 2021
και διαδυκτιακή έκθεση www.kspiropoulosgallery.com

 Chili art gallery ∆εκέµβριος 2021 Αθήνα

∆ιαδυκτιακή έκθεση του Ελληνοαµερικανικού Επιµελητηρίου για
τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση Μάρτιος 2022

Museo Diosecano Francesco Gonzaga Mantova Iταλία Ιούλιος 2022

Πύργος Βιβλίων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Σεπτέμβριος 2022

Palazzo Pisani Revedin San Marco Βενετία Μάρτιος 2023

Gloria Gallery Λευκωσία Κύπρος Ιούνιος 2023

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας Αίθουσα Στάμος Σεπτέμβριος 2023

Γκαλερί Άστορ, Αθήνα 1978

Γκαλερί Αντήνωρ, Αθήνα 1983

Γκαλερί Ζυγός, Αθήνα: 2003, 1994, 1991, 1988, 1986

Γκαλερί Θόλος, Αθήνα 1992

Πύργος Μαρκέλλου, Αίγινα 1993

Πινακοθήκη Ψυχάρη 36, Αθήνα 1994

Γκαλερί Πολύεδρο, Πάτρα 2000

Γκαλερί Mediterranean, Μπρίντιζι, Ιταλία, 2001

∆ηµοτική Πινακοθήκη Πειραιά, 2003

Αίθουσα τέχνης «Έκφραση», Αθήνα 2004

Πολιτιστικό Κέντρο ∆ήµου Αθηναίων «Μελίνα»,Αθήνα 2005

ΟΜΜΑ Gallery, Σάντα Μπάρµπαρα, Καλιφόρνια,ΗΠΑ, 2005

Παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Γενί Τζαµί, Θεσσαλονίκη 2006

Γκαλερί Mentana, Firenze 2007

Ερµοπόλεια Σύρος 2008, ∆ηµοτική Πινακοθήκη

Γκαλερί  Ίρις, Αθήνα 2008

Γκαλερί San Marino, San Marino 2009

Γκαλερί ΄Ιρις, Αθήνα 2010

Ίδρυµα Κακογιάννη, Αθήνα 2012

Γκαλερί Περί Τεχνών, Ιανουάριος, Αθήνα 2013

Ίδρυµα Κακογιάννη, Αθήνα 2013

Αναδροµική έκθεση, Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, 2014

∆ηµοτική Πινακοθήκη Μυκόνου, Μύκονος, 2014

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 2015

Φετιχιέ Τζαµί, Ναύπακτος, 2015

Μουσείο της πόλεως των Αθηνών ∆εκέµβριος 2015

Γκαλερί Θεώρηµα, Βρυξέλλες – Βέλγιο, Φεβρουάριος 2016

Μουσείο Κατσίγρα Λάρισα, ∆εκέµβριος 2016

Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών, Φεβρουάριος 2017

Μουσείο ∆ελφών, Σεπτέµβριος 2017

The Hellenic Centre Λονδίνο, Οκτώβριος 2017

 Ίδρυµα Μιχάλης Κακογιάννης, ∆εκέµβριος 2017

(Μεταφορά της Έκθεσης από το The Hellenic Centre, Λονδίνο)

Γκαλερί Έψιλον Ιούλιος 2018, Λουτράκι

Κερκυραϊκή Πινακοθήκη Σεπτέµβριος 2018, Κέρκυρα

Γκαλερί Μορφή Νοέµβριος 2018, Λεµεσός Κύπρος

Γκαλερί Click Art ∆εκέµβριος 2018, Βρυξέλλες

Αρχαιολογικό Μουσείο Πύργου Απρίλιος 2019 Πύργος

Art Hotel Grecotel Palace Αθήνα, Μάϊος 2019 Αθήνα

Πινακοθήκη Κυκλάδων, Σεπτέµβριος 2019 Ερµούπολη Σύρος

Παναγιωτοπούλειο Μέγαρο Αιγίου, Αίγιο ∆εκέµβριος  2019 – Ιανουάριος 2020

Πινοθήκη Κορίνθου, Κόρινθος ∆εκέµβριος 2019 -Ιανουάριος 2020

Σισµανόγλειο Μέγαρο Κωνσταντινούπολη, Νοέµβριος 2020

 Ίδρυµα Μιχάλης Κακογιάννης Επέτειος 1821 +200 Ιούνιος 2021
και διαδυκτιακή έκθεση www.kspiropoulosgallery.com

 Chili art gallery ∆εκέµβριος 2021 Αθήνα

∆ιαδυκτιακή έκθεση του Ελληνοαµερικανικού Επιµελητηρίου για
τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση Μάρτιος 2022

Museo Diosecano Francesco Gonzaga Mantova Iταλία Ιούλιος 2022

Πύργος Βιβλίων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Σεπτέμβριος 2022

Palazzo Pisani Revedin San Marco Βενετία Μάρτιος 2023

Gloria Gallery Λευκωσία Κύπρος Ιούνιος 2023

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας Αίθουσα Στάμος Σεπτέμβριος 2023

Επιλογή ομαδικών εκθέσεων

Οµαδική Συνεργατών, Γκαλερί Ζυγός. Αθήνα 2000

Πάτρια Εδάφη, Πολύεδρο, Πάτρα 2000

Folio 93-94, Γκαλερί Ζυγός, Αθήνα 1994

Καλοκαίρι 92, Γκαλερί Ζυγός, Αθήνα 1992

Γκαλερί Κρεωνίδης, Αθήνα 1988

Γκαλερί Άστορ, Αθήνα 1980

Γκαλερί Υδροχόος, Αθήνα 1979

Γκαλερί Περί Τεχνών, Αθήνα 2004

Γκαλερί Atrion, Θεσσαλονίκη 2004

Γκαλερί Καρυάτιδες, Ιωάννινα 2004

Απόψεις της Αθήνας από σύγχρονους Έλληνες ζωγράφους, Μουσείο της πόλεως των Αθηνών, Αθήνα 2004

Απόψεις της Αθήνας από σύγχρονους Έλληνες ζωγράφους, Λευκωσία, Κύπρος 2005

Έκθεση ζωγραφικής 5 καλλιτέχνες, Κέντρο Τεχνών Χαλανδρίου 2005

Intersalon AJV 2006, 10η ∆ιεθνής Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης, Τσεχία  La Mostra Mercato d’Arte Contemporanea Φλωρεντία, Ιταλία 2006

Γκαλερί Mentana Φλωρεντία 2007

Γκαλερί Mentana Φλωρεντία 2008 (Ιούνιος)

Γκαλερί Mentana Φλωρεντία 2008 (Σεπτέµβριος)

Γκαλερί Mentana Φλωρεντία 2008 (∆εκέµβριος)

Πανελλήνια Έκθεση του ΕΕΤΕ «Ανθρώπινη μορφή στην Τέχνη» Αθήνα 2009

Il Palagio di Parte Guelta, Φλωρεντία 2009

Art Innsbruck Art fair Αυστρία 2009

Διεθνής Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης Κων/πολη 2009

Διεθνής Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης Art Αθήνα 2010

Premio Arte Tavella Verona Italy 2013

∆ιεθνής Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης Gabala – Azer-baijan, 2015

The federation of Canadian artists, ∆ιεθνής διαγωνισµός ζωγραφικής, Vancouver Καναδάς, Ιούνιος 2016

La spadarina, ∆ιεθνής διαγωνισµός σύγχρονης ζωγραφικής, Piacenza Ιταλία, Αύγουστος 2016.

∆ιεθνής Βαλκανική έκθεση ζωγραφικής, «Οι Μύθοι του κόσµου», Stara Zagora (Βουλγαρία), ∆εκέµβριος 2016.

Γκαλερί Myro Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2018.

∆ιεθνής Έκθεση Art Project, Νέα Υόρκη, Μάρτιος 2018.

Γκαλερί Time Of Art Αθήνα, Μάιος 2018. Γκαλερί Time Of Art Αθήνα, Ιούλιος 2018.

Γκαλερί 360 Φλωρεντία. Ιταλία Απρίλιος 2019.

∆ιεθνής Έκθεση Μεταµόρφωση, Gallery Karouzou Ζυρίχη, Ιούνιος 2019.

∆ιεθνής Έκθεση Art Basle, Βασιλεία Αύγουστος 2019.

Έκθεση Γλυπτικής ΕΕΤΕ Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Αθήνα Οκτώβριος 2019

Έκθεση Εlement-Environment-Energy Bιοµηχανικό Μουσείο Τοµάτας Σαντορίνη 2020

Έκθεση ξενοδοχείο Troulis Royal Collection Symmerize Ρέθυµνο

Έκθεση Γλυπτικής ΕΕΤΕ Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 2020

Διαδικτυακή εκθεση καλλιτεχνών Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων Πάτρα 2020

∆ιαδικτυακή έκθεση Πεδίο Πολέµου ή Θάλασσα Ειρήνης ΕΕΤΕ 2020

Έκθεση FLANEUR Περπατώντας Αθέατος στην Πόλη γκαλερί ARTE VISION Aθήνα 2020

Έκθεση η τέχνη του Πορτραίτου Γκαλερί Arte Vision AΘΗΝΑ 2020

Έκθεση Figura Gallery Art Zone Aπρίλιος 2021.

Έκθεση Γλυπτικής του ΕΕΤΕ Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Σεπτέµβριος 2021

 Έκθεση Ζωγραφικής του ΕΕΤΕ 200+περί Ελευθερίας Πάτρα ∆ηµοτική Πινακοθήκη Πατρών Σεπτέµβριος  2021.

Εικαστική έκθεση με τίτλο «Ευοί ωκύποδα» (Εύγε γοργοπόδαρε!) Πολεμικό Μουσείο Αθηνών Απρίλιος 2022

Διεθνής έκθεση ζωγραφικής SUBLIMINA Museo Diocensano San Matteo Salerno Iταλία Μάιος 2022

Διεθνής Δορυφορική έκθεση ζωγραφικής VISIONS στα πλαίσια της Διεθνούς Biennale Βενετίας Palazzo Abrizzi Capello- Βενετία Ιούλιος 2022

Ομαδική Έκθεση ΛΕΠΤΟΓΕΩΣ The European Centre Αθήνα Νοέμβιος 2022

ΕΞΟΔΟΣ-ΔΙΕΞΟΔΟΣ Έκθεση Ζωγραφικής του ΕΕΤΕ Καπνεργοστάσιο Αθηνά Μαϊος 2023

Οµαδική Συνεργατών, Γκαλερί Ζυγός. Αθήνα 2000

Πάτρια Εδάφη, Πολύεδρο, Πάτρα 2000

Folio 93-94, Γκαλερί Ζυγός, Αθήνα 1994

Καλοκαίρι 92, Γκαλερί Ζυγός, Αθήνα 1992

Γκαλερί Κρεωνίδης, Αθήνα 1988

Γκαλερί Άστορ, Αθήνα 1980

Γκαλερί Υδροχόος, Αθήνα 1979

Γκαλερί Περί Τεχνών, Αθήνα 2004

Γκαλερί Atrion, Θεσσαλονίκη 2004

Γκαλερί Καρυάτιδες, Ιωάννινα 2004

Απόψεις της Αθήνας από σύγχρονους Έλληνες ζωγράφους, Μουσείο της πόλεως των Αθηνών, Αθήνα 2004

Απόψεις της Αθήνας από σύγχρονους Έλληνες ζωγράφους, Λευκωσία, Κύπρος 2005

Έκθεση ζωγραφικής 5 καλλιτέχνες, Κέντρο Τεχνών Χαλανδρίου 2005

Intersalon AJV 2006, 10η ∆ιεθνής Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης, Τσεχία  La Mostra Mercato d’Arte Contemporanea Φλωρεντία, Ιταλία 2006

Γκαλερί Mentana Φλωρεντία 2007

Γκαλερί Mentana Φλωρεντία 2008 (Ιούνιος)

Γκαλερί Mentana Φλωρεντία 2008 (Σεπτέµβριος)

Γκαλερί Mentana Φλωρεντία 2008 (∆εκέµβριος)

Πανελλήνια Έκθεση του ΕΕΤΕ «Ανθρώπινη μορφή στην Τέχνη» Αθήνα 2009

Il Palagio di Parte Guelta, Φλωρεντία 2009

Art Innsbruck Art fair Αυστρία 2009

Διεθνής Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης Κων/πολη 2009

Διεθνής Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης Art Αθήνα 2010

Premio Arte Tavella Verona Italy 2013

∆ιεθνής Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης Gabala – Azer-baijan, 2015

The federation of Canadian artists, ∆ιεθνής διαγωνισµός ζωγραφικής, Vancouver Καναδάς, Ιούνιος 2016

La spadarina, ∆ιεθνής διαγωνισµός σύγχρονης ζωγραφικής, Piacenza Ιταλία, Αύγουστος 2016.

∆ιεθνής Βαλκανική έκθεση ζωγραφικής, «Οι Μύθοι του κόσµου», Stara Zagora (Βουλγαρία), ∆εκέµβριος 2016.

Γκαλερί Myro Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2018.

∆ιεθνής Έκθεση Art Project, Νέα Υόρκη, Μάρτιος 2018.

Γκαλερί Time Of Art Αθήνα, Μάιος 2018. Γκαλερί Time Of Art Αθήνα, Ιούλιος 2018.

Γκαλερί 360 Φλωρεντία. Ιταλία Απρίλιος 2019.

∆ιεθνής Έκθεση Μεταµόρφωση, Gallery Karouzou Ζυρίχη, Ιούνιος 2019.

∆ιεθνής Έκθεση Art Basle, Βασιλεία Αύγουστος 2019.

Έκθεση Γλυπτικής ΕΕΤΕ Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Αθήνα Οκτώβριος 2019

Έκθεση Εlement-Environment-Energy Bιοµηχανικό Μουσείο Τοµάτας Σαντορίνη 2020

Έκθεση ξενοδοχείο Troulis Royal Collection Symmerize Ρέθυµνο

Έκθεση Γλυπτικής ΕΕΤΕ Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 2020

Διαδικτυακή εκθεση καλλιτεχνών Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων Πάτρα 2020

∆ιαδικτυακή έκθεση Πεδίο Πολέµου ή Θάλασσα Ειρήνης ΕΕΤΕ 2020

Έκθεση FLANEUR Περπατώντας Αθέατος στην Πόλη γκαλερί ARTE VISION Aθήνα 2020

Έκθεση η τέχνη του Πορτραίτου Γκαλερί Arte Vision AΘΗΝΑ 2020

Έκθεση Figura Gallery Art Zone Aπρίλιος 2021.

Έκθεση Γλυπτικής του ΕΕΤΕ Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Σεπτέµβριος 2021

 Έκθεση Ζωγραφικής του ΕΕΤΕ 200+περί Ελευθερίας Πάτρα ∆ηµοτική Πινακοθήκη Πατρών Σεπτέµβριος  2021.

Εικαστική έκθεση με τίτλο «Ευοί ωκύποδα» (Εύγε γοργοπόδαρε!) Πολεμικό Μουσείο Αθηνών Απρίλιος 2022

Διεθνής έκθεση ζωγραφικής SUBLIMINA Museo Diocensano San Matteo Salerno Iταλία Μάιος 2022

Διεθνής Δορυφορική έκθεση ζωγραφικής VISIONS στα πλαίσια της Διεθνούς Biennale Βενετίας Palazzo Abrizzi Capello- Βενετία Ιούλιος 2022

Ομαδική Έκθεση ΛΕΠΤΟΓΕΩΣ The European Centre Αθήνα Νοέμβιος 2022

ΕΞΟΔΟΣ-ΔΙΕΞΟΔΟΣ Έκθεση Ζωγραφικής του ΕΕΤΕ Καπνεργοστάσιο Αθηνά Μαϊος 2023

Συμμετοχή σε Διεθνείς ART FAIR

Istanbul Art Fair, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία 2005

Intersalon AJV 2006,

10η ∆ιεθνής Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης, Τσεχία La Mostra Mercato d’Arte Contemporanea Φλωρεντία, Ιταλία 2006

5o Insbruk Art Fair, Αυστρία 2008

∆ιεθνής Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης Κων/πολη 2009

13o ART Innsbruck, Φεβρουάριος 2009, Αυστρία

∆ιεθνής Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης Art Αθήνα 2010

Italy Gallery, Verona, Italy, 2013

Τέταρτη ∆ιεθνής Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης, Gabala Azerbaijan, 2015

The federation of Canadian artists, ∆ιεθνής διαγωνισµός ζωγραφικής, Vancouver Καναδάς, Ιούνιος 2016

La spadarina, ∆ιεθνής διαγωνισµός σύγχρονης  ζωγραφικής, Piacenza Ιταλία, Αύγουστος 2016

∆ιεθνής Art Fair «Κύκλος του Λούβρου» Μουσείο Λούβρου, Παρίσι Γαλλία, Οκτώβριος 2016.

∆ιεθνής Βαλκανική έκθεση ζωγραφικής, «Οι Μύθοι του κόσµου», Stara Zagora, ∆εκέµβριος 2016.

∆ιεθνής Έκθεση Art Project, Νέα Υόρκη, Μάρτιος 2018

∆ιεθνής έκθεση Galleria Bruno Massa Παρίσι 2019

∆ιεθνής Έκθεση Ζωγραφικής Aiapi Visual Art Human Rights Women can save the world Ιταλία 2020

∆ιεθνής έκθεση Τrob Academy Italy 2021

Swiss Αrt Εxpo 2021 Ζυρίχη Αύγουστος 2021

Swiss Art Exro 2022 Ζυρίχη Αύγουστος 2022

Artbox Projects Miami USA Νοέμβριος 2022

Κ-DROZ Reconstruction Διεθνής Διαγωνισμός Γαλλία 2023-2024

Istanbul Art Fair, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία 2005

Intersalon AJV 2006,

10η ∆ιεθνής Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης, Τσεχία La Mostra Mercato d’Arte Contemporanea Φλωρεντία, Ιταλία 2006

5o Insbruk Art Fair, Αυστρία 2008

∆ιεθνής Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης Κων/πολη 2009

13o ART Innsbruck, Φεβρουάριος 2009, Αυστρία

∆ιεθνής Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης Art Αθήνα 2010

Italy Gallery, Verona, Italy, 2013

Τέταρτη ∆ιεθνής Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης, Gabala Azerbaijan, 2015

The federation of Canadian artists, ∆ιεθνής διαγωνισµός ζωγραφικής, Vancouver Καναδάς, Ιούνιος 2016

La spadarina, ∆ιεθνής διαγωνισµός σύγχρονης  ζωγραφικής, Piacenza Ιταλία, Αύγουστος 2016

∆ιεθνής Art Fair «Κύκλος του Λούβρου» Μουσείο Λούβρου, Παρίσι Γαλλία, Οκτώβριος 2016.

∆ιεθνής Βαλκανική έκθεση ζωγραφικής, «Οι Μύθοι του κόσµου», Stara Zagora, ∆εκέµβριος 2016.

∆ιεθνής Έκθεση Art Project, Νέα Υόρκη, Μάρτιος 2018

∆ιεθνής έκθεση Galleria Bruno Massa Παρίσι 2019

∆ιεθνής Έκθεση Ζωγραφικής Aiapi Visual Art Human Rights Women can save the world Ιταλία 2020

∆ιεθνής έκθεση Τrob Academy Italy 2021

Swiss Αrt Εxpo 2021 Ζυρίχη Αύγουστος 2021

Swiss Art Exro 2022 Ζυρίχη Αύγουστος 2022

Artbox Projects Miami USA Νοέμβριος 2022

Κ-DROZ Reconstruction Διεθνής Διαγωνισμός Γαλλία 2023-2024

Συμμετοχή σε Διεθνείς BIENNALE

V. ∆ιεθνής Μπιενάλε Σχεδίου Pilsen, 2006

VI. ∆ιεθνής Μπιενάλε Σχεδίου Pilsen, 2008

Ι. ∆ιεθνής Biennale Azolo 2010 (Τιµητική ∆ιάκριση).

Ι. ∆ιεθνής Biennale Palermo 2013 (Τιµητική ∆ιάκριση).

∆ιεθνής Biennale Φλωρεντίας Εternal Femining Iταλία Οκτώβριος 2021

∆ιεθνής 3η Biennale Jourmala Λετονία 2021

∆ιεθνές βραβείο JURMALA CITY MUSEUM Ιούλιος‚ 2021

∆ιεθνής Βιεννάλε Θήβας SPHINX Οκτώβριος 2021

Biennale Art Expo Βενετία Μάιος 2022

Διεθνής Biennale TERRA D’OTRANTO Ιταλία Δεκέμβριος 2022

9 Int Malerei Biennale Hamburg Germany Φεβρουάριος 2023

Marina Biennale Jurmala 2023 Λετονία Ιούλιος 2023

V. ∆ιεθνής Μπιενάλε Σχεδίου Pilsen, 2006

VI. ∆ιεθνής Μπιενάλε Σχεδίου Pilsen, 2008

Ι. ∆ιεθνής Biennale Azolo 2010 (Τιµητική ∆ιάκριση).

Ι. ∆ιεθνής Biennale Palermo 2013 (Τιµητική ∆ιάκριση).

∆ιεθνής Biennale Φλωρεντίας Εternal Femining Iταλία Οκτώβριος 2021

∆ιεθνής 3η Biennale Jourmala Λετονία 2021

∆ιεθνές βραβείο JURMALA CITY MUSEUM Ιούλιος‚ 2021

∆ιεθνής Βιεννάλε Θήβας SPHINX Οκτώβριος 2021

Biennale Art Expo Βενετία Μάιος 2022

Διεθνής Biennale TERRA D’OTRANTO Ιταλία Δεκέμβριος 2022

9 Int Malerei Biennale Hamburg Germany Φεβρουάριος 2023

Marina Biennale Jurmala 2023 Λετονία Ιούλιος 2023

Βραβεύσεις

Βραβείο από την UNESCO, έτη 2017 και 2018 για το καλλιτεχνικό έργο.

Πρώτο βραβείο ως πρόσωπο της χρονιάς 2016 για την προσφορά στα γράµµατα και τις τέχνες από την εφηµερίδα «Πελοπόννησος».

 ∆ιεθνής 3rd International Maritime Biennale Marina Jurmala 2021

 ΒΡΑΒΕΙΟ JURMALA CITY MUSEUM Ιούλιος 2021

Την προσωπογραφία του έχει παρουσιάσει η Ιταλική Ακαδημία Καλών Τεχνών σε ειδικό τόμο που περιέχει εκπροσώπους της σύγχρονης Ευρωπαϊκής Ζωγραφικής Έκδοση 2006 με την ευκαιρία συμπλήρωσης 400 ετών από την γέννηση του Rembrant  

Παρουσιάστηκε από το Περιοδικό Τέχνης World Of Art Conteporary Magazine La Biennale Di Venezia 2022 μαζί με άλλους 69 Επιλεγμένους Καλλιτέχνες που Συμμετείχαν στα Πλαίσια της Biennale Βενετίας εκτός Κρατικών Συμμετοχών

Βράβευση από την Ιταλική Ακαδημία Καλών Τεχνών για το συνολικό εικαστικό του Έργο. Η τελετή έγινε 3/12/2022 στο Λέτσε της Ιταλίας

Βραβείο από την UNESCO, έτη 2017 και 2018 για το καλλιτεχνικό έργο.

Πρώτο βραβείο ως πρόσωπο της χρονιάς 2016 για την προσφορά στα γράµµατα και τις τέχνες από την εφηµερίδα «Πελοπόννησος».

 ∆ιεθνής 3rd International Maritime Biennale Marina Jurmala 2021

 ΒΡΑΒΕΙΟ JURMALA CITY MUSEUM Ιούλιος 2021

Την προσωπογραφία του έχει παρουσιάσει η Ιταλική Ακαδημία Καλών Τεχνών σε ειδικό τόμο που περιέχει εκπροσώπους της σύγχρονης Ευρωπαϊκής Ζωγραφικής Έκδοση 2006 με την ευκαιρία συμπλήρωσης 400 ετών από την γέννηση του Rembrant  

Παρουσιάστηκε από το Περιοδικό Τέχνης World Of Art Conteporary Magazine La Biennale Di Venezia 2022 μαζί με άλλους 69 Επιλεγμένους Καλλιτέχνες που Συμμετείχαν στα Πλαίσια της Biennale Βενετίας εκτός Κρατικών Συμμετοχών

Βράβευση από την Ιταλική Ακαδημία Καλών Τεχνών για το συνολικό εικαστικό του Έργο. Η τελετή έγινε 3/12/2022 στο Λέτσε της Ιταλίας

Εκδόσεις

Επίσης αναφέρω βιβλία µου που περιέχουν «ρέοντα» ποιητικά κείµενα.

1) Θερινή Αίγλη, κείµενα: Αθηνά Σχοινά, Στέλιος  Λυδάκης, Θεανώ Σοφικίτου, Αντώνης Σκιαθάς,∆ηµήτρης Παντελίδης. Εκδόσεις  ΠΕΡΙΤΕΧΝΩΝ, ∆ίγλωσση Έκδοση, Αθήνα 2000.

2) Μια χρονική στιγµή: κείµενα: Αλέκος Φασιανός,Χρύσανθος Χρήστου, Αθηνά Σχοινά, Παύλος Σκαλτσογιάννης. Εικόνες Κ. Σπυρόπουλος, Εκδόσεις ΠΕΡΙΤΕΧΝΩΝ, Τρίγλωσση Έκδοση, Αθήνα 2004.

3) Τα ιπτάµενα ποδήλατα της Ίριδος, κείµενα: Κ.Σπυρόπουλος, Γιώργος Μανιώτης, Γιώργος Παντής. Εκδόσεις ΠΕΡΙΤΕΧΝΩΝ, ∆ίγλωσση Έκδοση,Αθήνα 2006.

4) Ταξίδι στο όνειρο και το χρώµα, κείµενα: Χάρης Καµπουρίδης, Μαρία Σαββαρίκα, Barbara Angiolini, Κώστας Σπυρόπουλος. Εκδόσεις ΠΕΡΙΤΕΧΝΩΝ, Τρίγλωσση Έκδοση, Αθήνα 2007.

5) Το µαγικό ποδήλατο, κείµενα: Χάρης Καµπουρίδης, Μαρία Σαββαρίκα, Barbara Angiolini, Κώστας Σπυρόπουλος. Εκδόσεις ΠΕΡΙΤΕΧΝΩΝ,Τρίγλωσση Έκδοση, Αθήνα 2009.

6) Οι απόψεις µου για τη ζωγραφική, κείµενα: Κώστας Σπυρόπουλος, Gabriela Hajkova. Εκδόσεις ΠΕΡΙΤΕΧΝΩΝ, Τρίγλωσση Έκδοση, Αθήνα 2010.

7) «Αιέν Αριστεύειν… στο σύγχρονο αστικό τοπίο», κείµενα: Βασίλης Μιχαηλίδης Κύπριος, Κ. Σπυρόπουλος, Ντόρα Ηλιοπούλου Ρογκάν. Εκδόσεις ΠΕΡΙΤΕΧΝΩΝ, Αθήνα 2011.

8) Ανθρώπινες µορφές στο σύγχρονο αστικό τοπίο, κείµενα: Ίρις Κρητικού, Κ. Σπυρόπουλος. Εκδόσεις ΠΕΡΙΤΕΧΝΩΝ, Αθήνα 2011.

9) Λύσεις και Αναλύσεις, κείµενα: Αντιγόνη Καψάλη, Κώστας Σπυρόπουλος. Εκδόσεις ∆ηµοτικής Πινακοθήκης Λάρισας, Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα, Λάρισα 2017.

10) Η Εικασία της Εικασίας, κείµενα: Κώστας Σπυρόπουλος. Εκδόσεις Ελληνικού Κέντρου Λονδίνου, Λονδίνο 2017.

11) Αστικοί Υπαινιγµοί και Άλλοι… κείµενα Αγλαΐα Αρχοντίδου, Κώστας Σπυρόπουλος. Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών 2016.

12) Μια µυθοπλασία του αστικού χώρου, κείµεναΝάνσυ Χαριτονίδου, Αγλαΐα Αρχοντίδου, Κώστας Σπυρόπουλος, ∆ηµήτρης Καλογερόπουλος.Εκδόσεις ∆ΗΚΕΠΑ ∆ήµος Αιγιάλειας 2019.

13) Η εικαστική µατιά σ’ ένα χώρο που χρειάζεται ερµηνεία, κείµενα Αγλαΐα Αρχοντίδου, Μαρία Χρισταρά, Ελένη Βελονά. Εκδόσεις ∆ηµοτική Πινακοθήκη Κορίνθου 2019.

14) Κώστας Σπυρόπουλος Ζωγραφική, κείµενα: Στέλιος Λυδάκης, Χρυσάνθη Χρήστου, Αθηνά Σχινά, Γ. Παντής κ.α. Εκδόσεις Broken Hill Αθήνα 2014.

15) Ο ΧΩΡΟΣ, Ο ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΩΜΑ, κείµενα: Αγλαΐα Αρχοντίδου, Αντώνιος Μάρκος, Κώστας Σπυρόπουλος. Εκδόσεις ∆ηµοτικός Οργα-νισµός ∆ήµου Πύργου, Πύργος 2019.

Εχω δηµοσιεύσει περισσότερες από εκατό (100) πρωτότυπες εργασίες ξενόγλωσσα περιοδικά µε κριτές που φαίνονται στην διεθνή βάση δεδοµένων Ρub –Μed και Scopus.

Υπό την επίβλεψή µου έχουν ολοκληρωθεί πάνω από δέκα (10) διδακτορικές διατριβές µε βαθµό άριστα.

 Έχω εκδώσει τα πιο κάτω βιβλία που κατά καιρούς αποτελούσαν διδακτικά βιβλία για τους φοιτητές της ιατρικής διαφόρων Ελληνικών Πανεπιστηµίων.

 Κ.Σπυρόπουλος  – Ι. Σούλης, Σηµειώσεις Οφθαλµολογίας, ∆ια τους Τεταρτοετείς Φοιτητάς της Ιατρικής, Εκδόσεις Λίτσας, Αθήνα 1974

 Κωνσταντίνος Β. Σπυρόπουλος, Πνευµονολογία (Παθοφυσιολογία των ΑναπνευστικώνΝόσων), Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης  copyright 1996, Αθήνα 1996

 Κωνσταντίνος Β. Σπυρόπουλος, Πνευµονολογία (Παθοφυσιολογία των Πνευµονικών Νόσων), Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης Copyright 2008, Αθήνα 2008

Κ. Σπυρόπουλος, Θώρακας – ∆ιάγνωση Σχεδιαστική Ανάλυση Εικόνας, Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης Copyright 1999, Αθήνα 1999

Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Ακτινολογία Θώρακος, Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης Copyright 2005, Αθήνα 2005

Κωνσταντίνος Β. Σπυρόπουλος, Αξιολόγηση των ∆οκιµαστικών Ελέγχου της Αναπνευστικής Λειτουργίας, Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης Copyright 2005, Αθήνα 2005

Κωνσταντίνος Β. Σπυρόπουλος, Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια ως Συστηµατική Νόσος, Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης Copyright 2009,Αθήνα 2009

Κωνσταντίνος Β. Σπυρόπουλος, Εισαγωγή στην Φυσιολογία του Αναπνευστικού Συστήµατος Επιστηµονικές Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε. Copyright 2013,Αθήνα 2013

Κωνσταντίνος Β. Σπυρόπουλος, Η Ερµηνεία των∆ιαταραχών της Οξεοβασικής Ισορροπίας, Επιστηµονικές Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε. Copyright 2015,Αθήνα 2015

Κωνσταντίνος Β. Σπυρόπουλος, Η Οξεοβασική Ισορροπία και η Οµοιοστασία του Ύδατος και των Ιόντων, Επιστηµονικές Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε.Copyright 2019, Αθήνα 2019

Έχω επιµεληθεί την µετάφραση από τα Αγγλικά σταΕλληνικά των πιο κάτω βιβλίων:

Lynelle N.B. Pierce, Αρχές Εφαρµογής Μηχανικού Αερισµού, Γενική Επιµέλεια – Πρόλογος Ελληνικής Έκδοσης: Κωνσταντίνος Β. Σπυρόπουλος, Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης Copyright 2011, Αθήνα 2011

J.P.T. Ward, Jane Ward, R.M. Leach, Το αναπνευστικό σύστηµα µε µια µατιά, Επιµέλεια Ελληνικής Έκδοσης: Κωνσταντίνος Β. Σπυρόπουλος, Επιστηµονικές Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε. Copyright 2009,Αθήνα 2009

Hunt, M. Muers, T. Treasure, Καρκίνος του Πνεύµονα, Επιµέλεια Ελληνικής Έκδοσης: Κωνσταντίνος Β. Σπυρόπουλος, Επιστηµονικές ΕκδόσειςΠαρισιάνου Α.Ε. Copyright 2011, Αθήνα 2011

G.P. Currie, Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια(Χ.Α.Π.), Επιµέλεια Ελληνικής Έκδοσης: Κωνσταντίνος Β. Σπυρόπουλος, Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε. Copyright 2019, Αθήνα 2019

Επίσης αναφέρω βιβλία µου που περιέχουν «ρέοντα» ποιητικά κείµενα.

1) Θερινή Αίγλη, κείµενα: Αθηνά Σχοινά, Στέλιος  Λυδάκης, Θεανώ Σοφικίτου, Αντώνης Σκιαθάς,∆ηµήτρης Παντελίδης. Εκδόσεις  ΠΕΡΙΤΕΧΝΩΝ, ∆ίγλωσση Έκδοση, Αθήνα 2000.

2) Μια χρονική στιγµή: κείµενα: Αλέκος Φασιανός,Χρύσανθος Χρήστου, Αθηνά Σχοινά, Παύλος Σκαλτσογιάννης. Εικόνες Κ. Σπυρόπουλος, Εκδόσεις ΠΕΡΙΤΕΧΝΩΝ, Τρίγλωσση Έκδοση, Αθήνα 2004.

3) Τα ιπτάµενα ποδήλατα της Ίριδος, κείµενα: Κ.Σπυρόπουλος, Γιώργος Μανιώτης, Γιώργος Παντής. Εκδόσεις ΠΕΡΙΤΕΧΝΩΝ, ∆ίγλωσση Έκδοση,Αθήνα 2006.

4) Ταξίδι στο όνειρο και το χρώµα, κείµενα: Χάρης Καµπουρίδης, Μαρία Σαββαρίκα, Barbara Angiolini, Κώστας Σπυρόπουλος. Εκδόσεις ΠΕΡΙΤΕΧΝΩΝ, Τρίγλωσση Έκδοση, Αθήνα 2007.

5) Το µαγικό ποδήλατο, κείµενα: Χάρης Καµπουρίδης, Μαρία Σαββαρίκα, Barbara Angiolini, Κώστας Σπυρόπουλος. Εκδόσεις ΠΕΡΙΤΕΧΝΩΝ,Τρίγλωσση Έκδοση, Αθήνα 2009.

6) Οι απόψεις µου για τη ζωγραφική, κείµενα: Κώστας Σπυρόπουλος, Gabriela Hajkova. Εκδόσεις ΠΕΡΙΤΕΧΝΩΝ, Τρίγλωσση Έκδοση, Αθήνα 2010.

7) «Αιέν Αριστεύειν… στο σύγχρονο αστικό τοπίο», κείµενα: Βασίλης Μιχαηλίδης Κύπριος, Κ. Σπυρόπουλος, Ντόρα Ηλιοπούλου Ρογκάν. Εκδόσεις ΠΕΡΙΤΕΧΝΩΝ, Αθήνα 2011.

8) Ανθρώπινες µορφές στο σύγχρονο αστικό τοπίο, κείµενα: Ίρις Κρητικού, Κ. Σπυρόπουλος. Εκδόσεις ΠΕΡΙΤΕΧΝΩΝ, Αθήνα 2011.

9) Λύσεις και Αναλύσεις, κείµενα: Αντιγόνη Καψάλη, Κώστας Σπυρόπουλος. Εκδόσεις ∆ηµοτικής Πινακοθήκης Λάρισας, Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα, Λάρισα 2017.

10) Η Εικασία της Εικασίας, κείµενα: Κώστας Σπυρόπουλος. Εκδόσεις Ελληνικού Κέντρου Λονδίνου, Λονδίνο 2017.

11) Αστικοί Υπαινιγµοί και Άλλοι… κείµενα Αγλαΐα Αρχοντίδου, Κώστας Σπυρόπουλος. Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών 2016.

12) Μια µυθοπλασία του αστικού χώρου, κείµεναΝάνσυ Χαριτονίδου, Αγλαΐα Αρχοντίδου, Κώστας Σπυρόπουλος, ∆ηµήτρης Καλογερόπουλος.Εκδόσεις ∆ΗΚΕΠΑ ∆ήµος Αιγιάλειας 2019.

13) Η εικαστική µατιά σ’ ένα χώρο που χρειάζεται ερµηνεία, κείµενα Αγλαΐα Αρχοντίδου, Μαρία Χρισταρά, Ελένη Βελονά. Εκδόσεις ∆ηµοτική Πινακοθήκη Κορίνθου 2019.

14) Κώστας Σπυρόπουλος Ζωγραφική, κείµενα: Στέλιος Λυδάκης, Χρυσάνθη Χρήστου, Αθηνά Σχινά, Γ. Παντής κ.α. Εκδόσεις Broken Hill Αθήνα 2014.

15) Ο ΧΩΡΟΣ, Ο ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΩΜΑ, κείµενα: Αγλαΐα Αρχοντίδου, Αντώνιος Μάρκος, Κώστας Σπυρόπουλος. Εκδόσεις ∆ηµοτικός Οργα-νισµός ∆ήµου Πύργου, Πύργος 2019.

Εχω δηµοσιεύσει περισσότερες από εκατό (100) πρωτότυπες εργασίες ξενόγλωσσα περιοδικά µε κριτές που φαίνονται στην διεθνή βάση δεδοµένων Ρub –Μed και Scopus.

Υπό την επίβλεψή µου έχουν ολοκληρωθεί πάνω από δέκα (10) διδακτορικές διατριβές µε βαθµό άριστα.

 Έχω εκδώσει τα πιο κάτω βιβλία που κατά καιρούς αποτελούσαν διδακτικά βιβλία για τους φοιτητές της ιατρικής διαφόρων Ελληνικών Πανεπιστηµίων.

 Κ.Σπυρόπουλος  – Ι. Σούλης, Σηµειώσεις Οφθαλµολογίας, ∆ια τους Τεταρτοετείς Φοιτητάς της Ιατρικής, Εκδόσεις Λίτσας, Αθήνα 1974

 Κωνσταντίνος Β. Σπυρόπουλος, Πνευµονολογία (Παθοφυσιολογία των ΑναπνευστικώνΝόσων), Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης  copyright 1996, Αθήνα 1996

 Κωνσταντίνος Β. Σπυρόπουλος, Πνευµονολογία (Παθοφυσιολογία των Πνευµονικών Νόσων), Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης Copyright 2008, Αθήνα 2008

Κ. Σπυρόπουλος, Θώρακας – ∆ιάγνωση Σχεδιαστική Ανάλυση Εικόνας, Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης Copyright 1999, Αθήνα 1999

Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Ακτινολογία Θώρακος, Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης Copyright 2005, Αθήνα 2005

Κωνσταντίνος Β. Σπυρόπουλος, Αξιολόγηση των ∆οκιµαστικών Ελέγχου της Αναπνευστικής Λειτουργίας, Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης Copyright 2005, Αθήνα 2005

Κωνσταντίνος Β. Σπυρόπουλος, Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια ως Συστηµατική Νόσος, Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης Copyright 2009,Αθήνα 2009

Κωνσταντίνος Β. Σπυρόπουλος, Εισαγωγή στην Φυσιολογία του Αναπνευστικού Συστήµατος Επιστηµονικές Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε. Copyright 2013,Αθήνα 2013

Κωνσταντίνος Β. Σπυρόπουλος, Η Ερµηνεία των∆ιαταραχών της Οξεοβασικής Ισορροπίας, Επιστηµονικές Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε. Copyright 2015,Αθήνα 2015

Κωνσταντίνος Β. Σπυρόπουλος, Η Οξεοβασική Ισορροπία και η Οµοιοστασία του Ύδατος και των Ιόντων, Επιστηµονικές Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε.Copyright 2019, Αθήνα 2019

Έχω επιµεληθεί την µετάφραση από τα Αγγλικά σταΕλληνικά των πιο κάτω βιβλίων:

Lynelle N.B. Pierce, Αρχές Εφαρµογής Μηχανικού Αερισµού, Γενική Επιµέλεια – Πρόλογος Ελληνικής Έκδοσης: Κωνσταντίνος Β. Σπυρόπουλος, Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης Copyright 2011, Αθήνα 2011

J.P.T. Ward, Jane Ward, R.M. Leach, Το αναπνευστικό σύστηµα µε µια µατιά, Επιµέλεια Ελληνικής Έκδοσης: Κωνσταντίνος Β. Σπυρόπουλος, Επιστηµονικές Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε. Copyright 2009,Αθήνα 2009

Hunt, M. Muers, T. Treasure, Καρκίνος του Πνεύµονα, Επιµέλεια Ελληνικής Έκδοσης: Κωνσταντίνος Β. Σπυρόπουλος, Επιστηµονικές ΕκδόσειςΠαρισιάνου Α.Ε. Copyright 2011, Αθήνα 2011

G.P. Currie, Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια(Χ.Α.Π.), Επιµέλεια Ελληνικής Έκδοσης: Κωνσταντίνος Β. Σπυρόπουλος, Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε. Copyright 2019, Αθήνα 2019